MSI L610 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI L610 Máy tính xách tay

Tải về MSI L610 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SigmaTel Audio (Version: 6.14.1.4211)
Windows XP 32bit
2004-08-03
8.91 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SiS 648FX Chipset (Version: 7.2.0.1170)
Windows XP 32bit
2004-08-03
5.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATi Radeon 9700 (Version: 6.14.10.6497)
Windows XP 32bit
2005-02-21
20.68 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi không dây Lan_6833 / 6855B (Version: 3.2.0.0)
Windows XP 32bit
2008-07-08
0.31 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Broadcom LAN (Version: 6.64.0.0)
Windows XP 32bit
2004-08-03
13.45 MB
Broadcom LAN (Version: 4.23.0.0)
Windows XP 32bit
2004-08-03
21.02 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.36.0)
Windows XP 32bit
2004-08-03
0.64 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
RICOH Card Reader (Version: 1.04.07.01)
Windows XP 32bit
2006-12-13
1.72 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Niigata SEIMITSU TVtuner (Version: 1.0.0226.0)
Windows XP 32bit
2004-08-03
0.15 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 5.90.00.0000)
Windows XP 32bit
2004-08-03
1.31 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
L610 Playlist EditorPhát hành ngày2004-08-10phiên bản1.12.0.91Kích thước tập tin3.74 MB
L610 Quản lý Hệ thống kiểm soátPhát hành ngày2004-08-10phiên bản1.06Kích thước tập tin1.05 MB
L610 IHT 2.0Phát hành ngày2004-08-10phiên bản2.0.86.74Kích thước tập tin114.02 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *