MSI L725 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI Megabook L725 Máy tính xách tay

Tải MSI Megabook L725 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.00.5930)
Windows XP 32bit
2007-01-22
30.11 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) E8500 chipest (Version: 6.3.1.1004)
Windows XP 32bit
2006-01-06
2.47 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce 6600 GO (Phiên bản: 7.4.0.3)
Windows XP 32bit
2008-07-01
24.32 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6855B / 6855C / MD560B (Version: 5.1.2535.0)
Windows XP 32bit
2007-03-19
0.01 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009-07-20
195.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.649.0615.2006)
Windows XP 32bit
2007-11-16
2.22 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.46.0)
Windows XP 32bit
2006-01-05
0.66 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows XP 32bit
2008-10-23
8.48 MB
RICOH Card Reader (Version: 1.04.07.01)
Windows XP 32bit
2006-12-13
1.72 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Wideviewer TV Tuner_Digital (Version: 1.0.0.42)
Windows XP 32bit
2008-06-26
2.62 MB
Wideviewer TV Tuner_Analog (Version: 1.5.917.4)
Windows XP 32bit
2008-06-26
1.61 MB
Wideviewer TV Tuner_Hybrid (Version: 1.4.0.60213)
Windows XP 32bit
2008-06-26
1.6 MB