MSI M522 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI M522 Máy tính xách tay

Tải về MSI M522 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.00.5930)
Windows XP 32bit
2007-01-22
30.11 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) E8500 chipest (Version: 6.3.1.1004)
Windows XP 32bit
2006-01-06
2.47 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mobile Intel® GMA 900 (Version: 6.14.10.4497)
Windows XP 32bit
2008-07-24
5.05 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009-07-20
195.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.639.118.2006)
Windows XP 32bit
2008-08-28
0.16 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.41.0)
Windows XP 32bit
2006-12-13
0.66 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
RICOH Card Reader (Version: 1.04.07.01)
Windows XP 32bit
2006-12-13
1.72 MB