MSI L715 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI Megabook L715 Máy tính xách tay

MSI Megabook L715 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5449)
Windows XP 32bit
2007-12-04
37.58 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI RX480 Chipset / driver VGA (Version: 8.206.0.0)
Windows XP 32bit
2007-01-11
65.45 MB
AMD PowerNow (Version: 1.3.2.0)
Windows XP 32bit
2010-01-20
2.72 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6855B / 6855C / MD560B (Version: 5.1.2535.0)
Windows XP 32bit
2007-03-19
0.01 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi không dây Lan_6833 / 6855B (Version: 3.2.0.0)
Windows XP 32bit
2008-07-08
0.31 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AGERE LAN (Version: 1.2.8.0)
Windows XP 32bit
2007-12-04
0.29 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.59.0)
Windows XP 32bit
2006-01-05
0.68 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows XP 32bit
2008-10-23
8.48 MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bison Camera (Version: 2.6.0.52)
Windows XP 32bit
2010-05-13
2.85 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Wideviewer TV Tuner_Digital (Version: 1.0.0.42)
Windows XP 32bit
2008-06-26
2.62 MB
Wideviewer TV Tuner_Analog (Version: 1.5.917.4)
Windows XP 32bit
2008-06-26
1.61 MB
Wideviewer TV Tuner_Hybrid (Version: 1.4.0.60213)
Windows XP 32bit
2008-06-26
1.6 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ScreenSaver cho Crystal CollectionOSWin 2000, Windows XP 32bitPhát hành ngày2006-12-22Kích thước tập tin1.84 MB
MSI WallpaperPhát hành ngày2006-08-25Kích thước tập tin3.97 MB