MSI PE70 2QE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI PE70 2QE Máy tính xách tay

Tải MSI PE70 2QE máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 8.1 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 7 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 8.1 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.5.0.1081)
Windows 10 64bit
2015-06-26
11.41 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.13.5.0.1056)
Windows 8.1 64bit
2014-11-24
0.54 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.13.5.0.1056)
Windows 7 64bit
2014-11-24
0.54 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.5.0.1056)
Windows 7 64bit
2014-10-24
11.36 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.5.0.1056)
Windows 8.1 64bit
2014-10-24
11.36 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1146)
Windows 10 64bit
2015-07-27
60.7 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.30.1054)
Windows 8.1 64bit
2015-03-16
70.01 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.30.1054)
Windows 7 64bit
2015-03-16
70.01 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.8)
Windows 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.22)
Windows 7 64bit
2015-01-09
2.6 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.22)
Windows 8.1 64bit
2014-11-12
2.6 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4268)
Windows 10 64bit
2015-11-06
176.12 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.74)
Windows 8.1 64bit
2015-11-06
437.49 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.74)
Windows 7 64bit
2015-11-06
437.49 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.74)
Windows 10 64bit
2015-09-02
430.78 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel (Beta), (Ver.10.18.14.4264)
Windows 8.1 64bit
2015-06-18
120.06 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.14.4264)
Windows 7 64bit
2015-06-18
120.06 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1524.1353)
Windows 10 64bit
2015-07-23
83.14 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1501.512)
Windows 8.1 64bit
2015-06-24
191.88 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1411.504)
Windows 7 64bit
2015-03-13
192.02 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN, (Ver.18.11.0.8)
Windows 10 64bit
2015-07-23
364.44 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.16.0.4)
Windows 8.1 64bit
2015-06-11
315.53 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.13.11.5)
Windows 7 64bit
2015-01-19
262 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.8.1.0.31)
Windows 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.8.1.0.25)
Windows 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.9.0.0.31)
Windows 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10586.31225)
Windows 10 64bit
2016-07-27
15.92 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10586.31225)
Windows 7 64bit
2016-07-27
15.92 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10586.31225)
Windows 8.1 64bit
2016-07-27
15.92 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.0.22.4)
Windows 10 64bit
2016-07-22
56.49 MB
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.18.1.30.12)
Windows 8.1 64bit
2015-03-04
51.75 MB
Synaptics TouchPad điều khiển , (Ver.18.1.30.12)
Windows 7 64bit
2015-03-04
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển USB 3.0, (Ver.3.0.3.60)
Windows 7 64bit
2015-03-11
5.15 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2016-06-08
1.64 MB
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *