MSI PR621 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI PR621 Máy tính xách tay

Tải về MSI PR621 Máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5653)
Windows XP 32bit
2008-10-22
42.69 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5653)
Windows Vista 32bit
2008-10-22
42.69 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows Vista 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 10.1.0.1008)
Windows Vista 32bit
2010-12-27
0.22 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010-12-27
0.25 MB
Intel Active Management Technology (iAMT) (Version: 4.0.1.1074)
Windows Vista 32bit
2008-10-22
72.58 MB
Intel Active Management Technology (iAMT) (Version: 4.0.1.1074)
Windows XP 32bit
2008-10-22
72.58 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mobile Intel® GMA 4500MHD (Version: 7.15.10.1829)
Windows Vista 32bit
2010-11-02
21.5 MB
Mobile Intel® GMA 4500MHD / GMA HD (Version: 6.14.10.5294)
Windows XP 32bit
2010-10-11
17.49 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows Vista 32bit
2009-07-20
195.36 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009-07-20
195.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel LAN (Version: 13.1)
Windows Vista 32bit
2008-10-22
106.19 MB
Intel LAN (Version: 13.1)
Windows XP 32bit
2008-10-22
106.19 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows XP 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows Vista 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.20.0)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
2.93 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.20.0)
Windows XP 32bit
2009-07-14
2.93 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows XP 32bit
2008-10-23
8.48 MB
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows Vista 32bit
2008-10-23
8.48 MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
UPEK Fingerprinter (Version: 1.9.2.118)
Windows Vista 32bit
2008-09-23
51.28 MB
UPEK Fingerprinter (Version: 1.9.2.111)
Windows XP 32bit
2008-09-23
51.28 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Memory (Version: 1.7.0.1029)
Windows Vista 32bit
2008-10-22
28.32 MB
Intel TPM (Phiên bản: 4.0.1)
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2011-04-15
70.97 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Win7 32) (Version: 1.0.909.0801)
Win7 32
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) 1031 (Version: 2.0208.1031.001.14)
Windows Vista 32bit
2008-11-04
4.67 MB
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) 1031 (Version: 2.0208.1031.001.14)
Windows XP 32bit
2008-11-04
4.67 MB