MSI PX60 2QD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay MSI PX60 2QD

Tải MSI PX60 2QD máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 8.1 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 7 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 8.1 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.5.0.1081)
Windows 10 64bit
2015-06-26
11.41 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.6.3.1001)
Windows 7 64bit
2015-04-01
11.38 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.6.3.1001)
Windows 8.1 64bit
2015-04-01
11.38 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1146)
Windows 10 64bit
2015-07-28
60.69 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.30.1054)
Windows 8.1 64bit
2015-03-16
70.01 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.30.1054)
Windows 7 64bit
2015-03-16
70.01 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.8)
Windows 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Chipset loạt Intel® RUM 9, (Ver.10.0.25)
Windows 8.1 64bit
2015-06-09
2.58 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.25)
Windows 7 64bit
2015-06-09
2.58 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4248)
Windows 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.28)
Windows 10 64bit
2015-07-27
428.94 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel (Beta), (Ver.10.18.14.4264)
Windows 8.1 64bit
2015-06-18
120.06 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.348.17)
Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
2015-06-05
401.07 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.14.4206)
Windows 7 64bit
2015-06-03
119.88 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth, (Ver.4.0.0.471)
Windows 7 64bit
2015-09-14
183.31 MB
Killer1525 Bluetooth, (Ver.10.0.0.102)
Windows 10 64bit
2015-07-23
54.96 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1524.1353)
Windows 10 64bit
2015-07-23
83.14 MB
Killer bluetooth, (Ver.3.0.0.400)
Windows 8.1 64bit
2015-01-06
53.35 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1407.474)
Windows 8.1 64bit
2015-01-06
192.19 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1407.474)
Windows 7 64bit
2014-10-13
192.19 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & Killer Mạng LAN không dây, (Ver.9.0.0.31)
Windows 10 64bit
2015-12-18
263.88 MB
Killer LAN & Killer Mạng LAN không dây, (Ver.8.1.0.31)
Windows 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & Killer Mạng LAN không dây, (Ver.8.1.0.25)
Windows 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.18.11.0.8)
Windows 10 64bit
2015-07-23
364.44 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.0.5.8)
Windows 8.1 64bit
2014-08-12
239.9 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.0.5.8)
Windows 7 64bit
2014-08-05
239.9 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10125.21277)
Windows 10 64bit
2015-07-23
12.56 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21249)
Windows 8.1 64bit
2014-03-14
8.57 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21249)
Windows 7 64bit
2014-03-13
8.57 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.15.13.0.6)
Windows 10 64bit
2015-07-27
104.16 MB
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.11.13.11.4)
Windows 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.11.13.11.4)
Windows 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển USB 3.0 của Intel, (Ver.3.0.0.16)
Windows 7 64bit
2015-06-05
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB