MSI WindPad S100 Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S100 Tablet

Tải MSI S100 Tablet của Windows 8.1 Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chipset Intel (Phiên bản: 0x10e)
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-08-14
86.3 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Bluetooth (Version: 1.0.41.40521)
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-08-14
6.66 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless LAN (Version: 3006.0.0320.2014)
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-08-14
33.21 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
G-sensor (Version: 14.50.7.43)
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-08-13
7.17 MB

Một suy nghĩ về "MSI WindPad S100 Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *