MSI S12T Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S12T Laptop

Tải về MSI S12T Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7027)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-21
216.65 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-11-08
215.61 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7027)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
216.65 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI VGA Driver (Version: 13.152.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-08
284.12 MB
ATI VGA (Version: 13.120.5.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
227.64 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.800.1)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
60.75 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.780.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-28
54.3 MB
Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
52.68 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2023.1.1201.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-05
39.97 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2010.11.1007.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
40.42 MB
AzureWave WLAN (Version: 2007.12.0419.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
36.74 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-21
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.17)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
5.84 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.4.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-31
98.99 MB
ElantechTouchPad (Version: 11.13.3.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
106.79 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI VGA Driver (Version: 13.152.0.0)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-21
283.96 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 10.013.08221)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-23
3.4 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-21
3.39 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-24
3.14 MB
SCM (Version: 14.013.08166)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
2.04 MB