MSI Slider S20 2 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI Slider S20 2 Ultrabook Tablet

Tải về MSI Slider S20 2 Laptop dùng Windows 8 64bit, Windows Drivers 8.1 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7040)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-16
218 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chipset Intel (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-16
5.36 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.36 MB
Intel IRST (Version: 12.8.2.1000)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-03-03
16.2 MB
Intel Managment Engine (Version: 9.5.15.1730)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-16
57.57 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Intel (R) Core (TM) xử lý VGA (Version: 9.18.10.3272)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
136.39 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 3.1.1311.400)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
222.28 MB
Intel Bluetooth (Version: 3.1.1307.360)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-16
374.14 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 16.6.0.8)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-08
386.87 MB
Intel WLAN (Version: 15.10.3.2)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-16
349.67 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.20.815.2013)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-16
5.74 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9600.21240)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-08
10.29 MB
Realtek Card Reader (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-16
10.29 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-21
3.39 MB