MSI S30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S30 Máy tính xách tay

Tải về MSI S30 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6782)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows 8 64bit
2012-12-06
137.73 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-18
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
1.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
136.92 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
108.17 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
136.92 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 + BT4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
76.08 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N 135 + BT4.0 (Version: 2.2.16.30255)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-11-21
323.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 / 130 + BT4.0 (Version: 15.5.4.45)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-15
146.12 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 1005.27.928.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-08
28.19 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless N135 / N130 + BT4.0 (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-04
580.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.61.612.2012)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-19
0.73 MB
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.30136)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.95 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-14
9.49 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-14
9.49 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.3.214)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-09
6.78 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel phân vùng IFFS (Version: 2.1.0.1002)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows 8 64bit
2012-12-13
1.92 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-08
3.4 MB
THX AP (Version: 1.04.12)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-06
12.85 MB
THX EQ (Version: 1.00.47)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-06
3.54 MB
S-Bar 2.0 (Version: 21.012.04137)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-09
12.69 MB
Pin Callibration (Version: 1.0.0.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-11
1.71 MB