MSI S80 Lưu ý Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S80 LƯU Ý Tablet

Tải về MSI S80 Lưu ý Tablet PC Windows 8.1 32bit Trình điều khiển, phần mềm và hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Intel Chipset, (Ver.0x00A)
Windows 10 32bit
2016-02-26
81.51 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.0x00B)
Windows 8.1 32bit
2015-01-15
82.74 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.15.33.38.4252)
Windows 10 32bit
2015-11-26
69.02 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Bluetooth, (Ver.1.0.183.2)
Windows 10 32bit
2016-02-26
41.14 MB
Realtek Bluetooth, (Ver.1.0.86.2)
Windows 8.1 32bit
2015-01-15
20.98 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless Lan, (Ver.3008.11.0515.2015)
Windows 10 32bit
2016-02-26
38.94 MB
Mạng LAN không dây Realtek, (Ver.3007.4.0801.2014)
Windows 8.1 32bit
2015-01-15
32.44 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn di chuột, (Ver.1.2.1.1)
Windows 10 32bit
2016-05-20
1.56 MB
TouchPad, (Ver.1.2.1.1)
Windows 8.1 32bit
2015-01-15
1.56 MB
G-sensor, (Ver.1.0.0.6)
Windows 10 32bit
2016-05-20
0.96 MB
G-sensor, (Ver.1.0.13.20)
Windows 8.1 32bit
2015-11-26
3.55 MB