MSI Slidebook S20 máy tính xách tay của Windows 8 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI Slidebook S20 Máy tính xách tay

Tải MSI Slidebook S20 Máy tính xách tay của Windows 8 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6767)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
132.7 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2875)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
137.24 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel N2230 Bluetooth 4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
76.06 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel N2230 Wireless LAN (Version: 15.5.7)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
78.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.3.730.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
5.59 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel SBA (Phiên bản: 1.1.27.5565)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
60.39 MB
Intel Wireless Display (Version: 3.5.41.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-04
248.39 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
SCM (Version: 10.013.04091)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-16
3.4 MB
THX EQ (Version: 1.00.46)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-11
3.53 MB
THX TruStudio Pro (Version: 1.04.03)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-27
12.85 MB