MSI U120 Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI Wind U120

Tải MSI Wind U120 Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5953)
Windows XP 32bit
2009-10-22
59.47 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Mobile Intel (R) 45 Express Chipset (Version: 8.7.0.1007)
Windows XP 32bit
2008-06-04
2.08 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mobile Intel® GMA 950 (Version: 8.15.10.1867)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
22.77 MB
Mobile Intel® GMA 950 / X3100 (Version: 6.14.10.4926)
Windows XP 32bit
2009-09-10
17.14 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.1.53)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-06
32.75 MB
msi không dây Lan_6894 (Version: 6.9104.701.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
16.19 MB
msi không dây Lan_6894 (Version: 5.9095.032)
Windows XP 32bit
2009-05-12
16.34 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.706.0925.2008)
Windows XP 32bit
2009-02-27
4.48 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WiMax_Intel (Version: 5.30.1005.3)
Windows XP 32bit
2010-10-07
91.01 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI dễ dàng Face (Version: 1.1.0.32)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
16.01 MB
MSI dễ dàng khuôn mặtOSWindows XP 32bitPhát hành ngày2009-12-24phiên bản1.1.0.32Kích thước tập tin0 MBTập tinKhông ứng dụng
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho Windows 7 32bit (Version: 2.209.1106.005.10)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-23
5.41 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho XP (Version: 2.209.1106.005.10)
Windows XP 32bit
2009-11-23
5.41 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0707)
Windows XP 32bit
2009-08-13
4.08 MB