MSI U180 Netbook của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI U180 Netbook

Tải về MSI U180 Laptop dùng Windows 7 32bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6410)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-19
116.59 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Atom (TM) Processor D2xxx / N2xxx (Version: 9.2.2.1034)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-31
2.7 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA - Cedarview (Phiên bản: 8.14.8.1083)
Cửa sổ 7 32bit
2012-10-29
16.45 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth + tốc độ cao Adapter_N130 / N1030 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-05
149.07 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
28.19 MB
LAN không dây Intel _crane cao điểm (Version: 14.3.0.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-09
286.8 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.043.0321.2011)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-30
5.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-14
9.49 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-06
12.57 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 32bit
2011-06-16
2.55 MB