MSI U210 Netbook Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI U210 Netbook

Tải về MSI U210 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5892)
Windows Vista 32bit
2009-10-12
66.73 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5892)
Windows XP 32bit
2009-10-12
66.73 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5892)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-25
66.73 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI RS690T Chipset / driver VGA (Version: 8.593.0.0)
Windows XP 32bit
2009-10-12
155.53 MB
ATI RS690T Chipset / driver VGA (Version: 8.593.100.0)
Windows Vista 32bit
2009-10-12
105.65 MB
ATI RS690T Chipset / driver VGA (Version: 8.593.100.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-12
100.8 MB
AMD PowerNow (Version: 1.3.2.0)
Windows XP 32bit
2010-01-20
2.72 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
17.43 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.1.324)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
16.67 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009-07-14
16.69 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009-08-13
0.31 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (Version: 8.4.28.1)
Windows XP 32bit
2010-02-25
7 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 (Version: 9.603.1.0630)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-26
1.12 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (Version: 8.4.28.1)
Windows Vista 32bit
2009-10-15
7 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (Version: 1.1.0.32)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
16.01 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.209.1106.005.10)
Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2009-11-23
5.41 MB