MSI U250 Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI U250 Netbook

Tải về MSI U250 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 32 / 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6192)
Cửa sổ 7 32bit
2011-05-13
100.26 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6192)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-13
100.26 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.6103)
Windows XP 32bit
2010-07-01
84.93 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.720.0.0)
Windows XP 32bit
2010-07-02
149.65 MB
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.720)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-22
149.65 MB
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.720)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-22
149.65 MB
AMD South Bridge Driver (Version: 3.1.1540.151)
Windows XP 32bit
2010-01-18
0.25 MB
AMD PowerNow (Version: 1.3.2.0)
Windows XP 32bit
2010-01-20
2.72 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.1.1.0)
Windows XP 32bit
2010-10-08
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-11
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-11
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-03
10.8 MB
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-03
10.8 MB
Realtek LAN (Version: 5.754.308.2010)
Windows XP 32bit
2010-08-10
0.53 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Windows XP 32bit
2010-08-13
1.15 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Windows XP 32bit
2012-12-18
0 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho U250 (Version: 2.210.0514.006.16)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-01
5.49 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho U250 (Version: 2.210.0514.006.16)
Windows XP 32bit
2010-07-01
0.02 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (W7 32) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB