MSI U270 Netbook của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay


MSI U270 gió Netbook

Tải về MSI U270 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và người dùng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6299)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-19
118.81 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.982.7)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-28
211.42 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 32bit
2012-02-09
204.33 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-09
204.33 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-04
52.68 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
48.65 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
48.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN: AW-NB114H (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-04
36.74 MB
Atheros Wireless Lan _AW-785H (Version: 10.0.0.67)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
209.77 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
28.19 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
28.19 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.043.0321.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
5.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Độc Touchpad (Version: 8.5.8.3)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-19
29.8 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.30.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
15.98 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
Supercharger (Version: 1.2.010)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-30
3.55 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Pin Callibration (Version: 1.0.0.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-11
1.71 MB
Easy Face 2 (Phiên bản: 2.0.0.24)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-12-09
59.97 MB
Dễ dàng Viewer (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-14
20.36 MB
iCharger (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-10-11
0.52 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit / 64) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-06-10
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *