MSI U270DX Netbook của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI U270DX gió Netbook

Tải về MSI U270DX Laptop dùng Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6668)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-27
125.58 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6668)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-01
125.58 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.982.6.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-27
212.17 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.982.7)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-28
211.42 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-04
52.68 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.0.220)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 7.4.0.150)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-27
133.84 MB
AzureWave Bluetooth_NB110H (Phiên bản: 7.4.0.150)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-27
136.82 MB
AzureWave Bluetooth_NB114H (Phiên bản: 1.0.60.0)
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-27
62.08 MB
AzureWave Bluetooth_NB114H (Phiên bản: 1.0.60.1)
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-27
62.08 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN: AW-NB114H (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-04
36.74 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 10.0.0.225)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 9.2.0.504)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-28
133.7 MB
Mạng LAN không dây AzureWave _ NB114H (Phiên bản: 2007.4.1001.2012)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-28
62.08 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NB139H (Version: 1005.43.0913.2012)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-28
28.66 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB110H (Version: 10.0.0.209)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-28
148 MB
Mạng LAN không dây AzureWave _ NE773H (Phiên bản: 9.2.0.504)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-28
23.02 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.61.612.2012)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-19
0.73 MB
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.0 (Version: 21.012.04137)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-09
12.69 MB