MSI VR320 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI VR320 Máy tính xách tay

Tải về MSI VR320 Máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5296)
Windows XP 32bit
2008-02-19
24.29 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5357)
Windows Vista 32bit
2008-02-19
15.18 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATi RC410ME Chipset / driver VGA (Version: 8.31.0.0)
Windows XP 32bit
2009-05-13
78.72 MB
ATi RC410ME Chipset / driver VGA (Version: 8.390.0.0000)
Windows Vista 32bit
2009-05-13
106.62 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6855B / 6855C / MD560B (Version: 6.0.6000.1)
Windows Vista 32bit
2008-06-19
0.01 MB
msi Bluetooth_6855B / 6855C / MD560B (Version: 5.1.2535.0)
Windows XP 32bit
2007-03-19
0.01 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi không dây Lan_6833B / 6855C (Version: 2.1.6.0)
Windows Vista 32bit
2009-04-29
1.14 MB
msi không dây Lan_6833B / 6855C (Version: 1.2.8.0)
Windows XP 32bit
2009-04-29
1.05 MB
msi không dây Lan_6833 / 6855B (Version: 3.2.0.0)
Windows XP 32bit
2008-07-08
0.31 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009-08-13
0.31 MB
Realtek LAN (Version: 5.639.118.2006)
Windows XP 32bit
2008-08-28
0.16 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.77.0)
Windows Vista 32bit
2007-06-25
0.66 MB
Agere Modem (Version: 2.1.72.0)
Windows XP 32bit
2007-06-25
0.7 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows XP 32bit
2008-10-23
8.48 MB
O2Micro Card Reader (Version: 3.25)
Windows Vista 32bit
2008-10-23
8.48 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) cho VR320 (Vista) (Version: 1.0107.0130.G603)
Windows Vista 32bit
2008-03-18
5.78 MB
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) cho VR320 (XP) (Version: 1.78)
Windows XP 32bit
2008-03-18
4.24 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *