MSI VR321 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI VR321 Máy tính xách tay

Tải về MSI VR321 Máy tính xách tay Windows XP 32bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5413)
Windows XP 32bit
2007-10-26
36.97 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
VIA VN896 Chipset (Version: 5.11b)
Windows XP 32bit
2008-06-19
11.16 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
VIA Chrome9 HC IGP (Version: 6.14.10.0107)
Windows XP 32bit
2009-08-24
9.58 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
msi không dây Lan_6877 (Version: 1.3.1.0)
Windows XP 32bit
2009-01-22
0.2 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) cho VR321 (XP) (Version: 1.79.75)
Windows XP 32bit
2008-03-10
3.27 MB