MSI WE73 8SK Notebook Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, hướng dẫn sử dụng


Tải về MSI WE73 8SK Mobile Workstation Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver, (Ver.6.0.1.8437)
Windows 10 64bit
2018-05-18
31.51 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.1811.12.0.1115)
Windows 10 64bit
2018-06-22
102 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.16.0.2.1086)
Windows 10 64bit
2018-04-11
1.7 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.16.0.2.1086)
Windows 10 64bit
2018-04-11
17.22 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.16.3)
Windows 10 64bit
2018-04-03
4.94 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển VGA Intel, (Ver.23.20.16.5038)
Windows 10 64bit
2018-06-15
348.25 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.391.48)
Windows 10 64bit
2018-05-22
617.34 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.20.60.0.4)
Windows 10 64bit
2018-06-22
96.21 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.20.30.0.7)
Windows 10 64bit
2018-04-04
326.2 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm Lan Driver, (Ver.2.1.0.27)
Windows 10 64bit
2018-05-23
59.2 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.16299.31241)
Windows 10 64bit
2018-06-08
12.05 MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
FingerPrinter, (Ver.5.5.5.1086)
Windows 10 64bit
2018-05-07
7.59 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.5.10.128)
Windows 10 64bit
2018-05-07
14.77 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.6.0)
Windows 10 64bit
2018-05-11
0.49 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *