MSI WindPad 100W / WindPad 120W Tablet của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WindPad 100W Tablet

tải về MSI WindPad 100W, WindPad 120W Máy tính bảng Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6192)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-10
5.4 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) SCH gia đình chipest (Version: 8.8.0.1014)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-10
2.45 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA500 (Version: 8.14.10.2026)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-10
29.38 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth_ AW-NB041 (Version: 3.0.02.288)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
48.69 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN _ AW-NB041 (Version: 3.1.15.0)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
29.68 MB
Atheros AW-NB037H wifi + BT (Version: 9.0.0.222)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-11
88.99 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ASIX LAN (Version: 3.12.3.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-10
1.11 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Huawei 3G_EM770 / EM730 / EM770W (Version: 2.0.6.702)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-08
17.81 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho WindPad 100W (Version: 2.210.1216.C008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-14
5.55 MB
Dễ dàng Mặt 2 (Version: 2.0.0.20)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-14
59.97 MB