MSI WindPad 110W Tablet của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI WindPad 110W Tablet

Tải MSI WindPad 110W Tablet PC Windows 8 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6402)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-04
115.55 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Hudson M1 (Radeon HD6310) Chipset / driver VGA (Version: 8.910)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
407.99 MB
ATI Hudson M1 (Radeon HD6310) Chipset / driver VGA (Version: 8.910)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-12-07
407.99 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Azurewave Combo Card_NB037 (Version: 10.0.0.67)
Cửa sổ 8 64bit
2014-03-17
189.02 MB
Azurewave Combo Thẻ NB037 (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-07
189.02 MB
Azurewave Combo Thẻ NB037 (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2011-12-07
189.02 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ASIX LAN (Version: 3.16.1.0)
Cửa sổ 8 64bit
2012-09-07
0.05 MB
ASIX LAN (Version: 5.12.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2011-06-14
1.4 MB
ASIX LAN (Version: 5.14.4.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-14
1.65 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7601.39025)
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-15
10.64 MB
(Beta) Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.39016)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-12-28
8.89 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Huawei 3G_EM770 / EM730 / EM770W (Version: 2.0.6.702)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-08
17.81 MB
Huawei 3G_EM770 / EM730 / EM770W (Version: 2.0.6.702)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-08
17.81 MB
Azurewave GPS-M16 (Version: 17.9.0931.0)
Cửa sổ 7 32bit
2011-06-14
16.6 MB
Azurewave GPS-M16 (Version: 17.9.0931.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-14
16.6 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O-dễ dàng (Version: 1.0.1212.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-12
9.39 MB
oeasy (1.0.1109.801) (Version: 1.0.1109.801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-11-14
9.4 MB
TPM (Version: 3.7)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-13
58.25 MB
Smart Media (Version: 0.0.1.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-13
14.4 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 32bit
2011-06-16
2.55 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-16
2.55 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.25)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
59.97 MB
Dễ dàng Viewer (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-14
20.36 MB