MSI WS60 2OJ Mobile Workstation của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WS60 2OJ Máy tính xách tay

Tải MSI WS60 2OJ Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7339)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-09-17
227.76 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7339)
Cửa sổ 7 64bit
2014-09-17
227.76 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.0.22)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-12
2.6 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.36 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2014-10-15
0.37 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-10-15
10.63 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-09-24
0.37 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2014-09-24
10.63 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-12
74.89 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-01
57.67 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa NVIDIA (Version: 344.75)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-12-30
395.72 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.10.3871)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-12
127.96 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chicony Bluetooth (Phiên bản: 1.3.812.1)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
60.89 MB
Chicony Bluetooth (Version: 1.3.810.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-30
60.89 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.0.1403.438)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-23
190.37 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.0.1403.438)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-23
190.37 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.1.0.19)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-12
262.73 MB
Chicony Wireless LAN (Version: 2012.15.0502.2014)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
39.98 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.0.5.8)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
239.9 MB
Chicony Wireless LAN (Version: 2012.15.0502.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-30
39.98 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel LAN (Version: 12.11.77.0)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-08-05
77.69 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.39058)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-08-05
8.47 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel USB Driver 3.0 (Version: 2.5.3.34)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.23 MB
Thunderbolt Intel 5320 (Version: 2.5.5.16)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2015-01-09
9.16 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WiDi Wilkins Peak2-7260 (Version: 4.2.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
205.81 MB
WiDi Wilkins Peak2-7260 (Version: 5.0.32.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
132.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI KLM máy trạm (Version: 1.1.1603.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-21
7.6 MB
MSI KLM máy trạm (Version: 1.1.1603.1001)
Cửa sổ 8.1 64bit
2016-04-21
7.6 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 8.1 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1411.0301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
20.15 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1411.0301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
20.15 MB
Sound Blaster Cinema 2 (Version: 1.00.07)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-08-06
43.33 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Win10 64
2016-05-05
7.65 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Win10 64
2016-01-22
13.63 MB