MSI WS63VR 7RL Máy trạm Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Sổ tay


MSI WS63VR 7RL Máy tính xách tay

Tải về MSI WS63VR 7RL Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver, (Ver.6.0.1.8176)
Windows 10 64bit
2017-07-24
268.14 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.7.0.1014)
Windows 10 64bit
2017-07-14
76.95 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.7.0.1014)
Windows 10 64bit
2017-07-04
15.16 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.44)
Windows 10 64bit
2017-06-15
3.08 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.384.94)
Windows 10 64bit
2017-08-07
588.08 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.22.20.16.4708)
Windows 10 64bit
2017-07-14
294.33 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.19.60.0.3)
Windows 10 64bit
2017-07-04
83.59 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.19.60.0.7)
Windows 10 64bit
2017-07-04
324.44 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm Lan Driver, (Ver.2.1.0.26)
Windows 10 64bit
2017-07-24
59.23 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.15063.21299)
Windows 10 64bit
2017-07-14
16.2 MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển FingerPrinter, (Ver.1.13.1.1103)
Windows 10 64bit
2017-07-24
9.47 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.15.13.8.2)
Windows 10 64bit
2017-07-31
104.73 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Thunderbolt Driver, (Ver.16.3.61.2)
Windows 10 64bit
2017-07-27
73.01 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.4.0)
Windows 10 64bit
2017-06-15
0.85 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *