MSI WT70 2OK Workstation của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WT70-2OK Workstation

Tải MSI WT70-2OK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7324)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-09-17
223.27 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.36 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
5.36 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-18
0.35 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-18
16.21 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
0.35 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
16.21 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-01
57.67 MB
Intel Managment Engine (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
57.67 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Core (TM) Bộ vi xử lý Card đồ họa (Version: 10.18.10.3412)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-28
144.47 MB
NVIDIA Quadro Card đồ họa Driver (Version: 332.91)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-04-28
350.34 MB
Intel (R) Core (TM) Bộ vi xử lý Card đồ họa (Version: 10.18.10.3412)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
144.47 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.0.1405.460)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-23
190.2 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.0.1405.456)
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-23
190.2 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.0.5.8)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-06-27
239.9 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9600.21243)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-18
10.3 MB
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR (Version: 6.2.9600.21243)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
10.3 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-14
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel USB Driver 3.0 (Version: 2.5.1.28)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-18
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-27
7.78 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1411.0301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
20.15 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1411.0301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
20.15 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
3.03 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-07-05
3.03 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1602.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Win10 64
2016-02-19
7.89 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Win10 64
2016-01-22
13.63 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *