MSI WT72 6QJ Mobile Workstation của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WT72 6QJ Máy tính xách tay

Tải MSI WT72 6QJ Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7745 / Nahimic: 1.2.13)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
255.46 MB
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7745 / Nahimic: 1.2.13)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-27
255.46 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.14)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
2.7 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.14)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 7 64bit
2015-09-07
0.58 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
11.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
11.68 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
62.97 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
62.97 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Beta) (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-28
215.14 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4281)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-04
177.57 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 359.06)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-04
434 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 359.06)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-04
435.92 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4281)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-04
177.57 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1507.528)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-27
99.94 MB
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1539.2349)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-25
92.21 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.37 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-03
205.51 MB
Intel Wireless (Version: 18.40.0.3)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
387.09 MB
Intel Wireless (Version: 18.40.0.3)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
387.09 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.39 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
205.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (Version: 10.0.10240.21281)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
12.57 MB
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21275)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-27
9 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
56.36 MB
Synaptics Touchpad (Version: 19.0.19.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
56.32 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB3.0 (Version: 4.0.2.42)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
USB3.1 (Version: 15.2.30.11)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
2.56 MB
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.3.39.1)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-17
52.21 MB
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.2.34.12)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-10
51.85 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI KLM máy trạm (Version: 1.1.1603.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-21
7.6 MB
MSI KLM máy trạm (Version: 1.1.1603.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-21
7.6 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-04
29.2 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
29.2 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
2.81 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB