MSI X300 / X320 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI X320 Máy tính xách tay

Tải về MSI X300, X320 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5780)
Windows XP 32bit
2009-10-20
50.59 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5780)
Windows Vista 32bit
2009-10-20
50.59 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) SCH gia đình chipest (Version: 8.8.0.1014)
Windows Vista 32bit
2011-02-10
2.45 MB
Intel (R) SCH gia đình chipest (Version: 8.8.0.1014)
Windows XP 32bit
2011-02-10
2.45 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mobile Intel® GMA 500 (Version: 6.14.10.1096)
Windows XP 32bit
2009-05-22
29.52 MB
Mobile Intel® GMA 500 (Version: 7.14.10.1095)
Windows Vista 32bit
2009-05-22
20.08 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.1.324)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
16.67 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009-07-14
16.69 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ASIX LAN (Version: 3.8.3.14)
Windows Vista 32bit
2009-05-22
0.03 MB
ASIX LAN (Version: 3.4.3.25)
Windows XP 32bit
2008-12-17
0.02 MB
3G / WiMAX / WWAN
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Huawei 3G_EM770 / EM730 (Version: 2.0.9.826)
Windows Vista 32bit
2011-04-08
12.15 MB
Huawei 3G_EM770 / EM730 (Version: 2.0.6.702)
Windows XP 32bit
2011-04-08
17.81 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SI điều khiển SATA (Version: 1.5.20.0)
Windows XP 32bit
2009-04-08
0.2 MB
SI điều khiển SATA (Version: 1.5.20.0)
Windows Vista 32bit
2009-04-08
0.2 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (Windows XP 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (Windows Vista 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Viewer (Windows Vista 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (Windows XP 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows XP 32bit
2011-04-12
23.72 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho X320 (Version: 2.209.0327.003.09)
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009-04-08
5.17 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *