MSI X350 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI X350 Máy tính xách tay

Tải về MSI X350 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6101)
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-15
84.96 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6101)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
84.96 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5847)
Windows XP 32bit
2009-10-12
57.62 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5847)
Windows Vista 32bit
2009-10-12
57.62 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows Vista 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 10.1.0.1008)
Windows Vista 32bit
2010-12-27
0.22 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010-12-27
0.25 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mobile Intel® GMA 4500MHD (Version: 8.15.10.2020)
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-15
25.21 MB
Mobile Intel® GMA 4500MHD (Version: 7.15.10.1829)
Windows Vista 32bit
2010-11-02
21.5 MB
Mobile Intel® GMA 4500MHD / GMA HD (Version: 6.14.10.5294)
Windows XP 32bit
2010-10-11
17.49 MB
Mobile Intel® GMA 4500MHD (Version: 8.15.10.2189)
Cửa sổ 7 32bit
2010-10-11
0 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-19
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
380.94 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-21
380.94 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
17.43 MB
msi không dây lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2009-09-22
17.43 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows Vista 32bit
2009-07-20
195.36 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009-07-20
195.36 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.1.324)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
16.67 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009-07-14
16.69 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009-08-13
0.31 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-19
7.31 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Windows Vista 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Windows XP 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (Windows XP 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (Windows Vista 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 32,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 64,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Viewer (w7 32,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (Windows Vista 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (Windows XP 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows XP 32bit
2011-04-12
23.72 MB
Dễ dàng Viewer (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
20.43 MB
S-Bar (Windows Vista 32bit, 1263) (Version: 1.0.1003.1263)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
1.38 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho X340 / X350 (Version: 2.210.0226.006.08)
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-02
5.44 MB
MSI S-Bar (Phiên bản: 1.0.1003.1263)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-03-15
1.38 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *