MSI X370 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay


MSI X370 Máy tính xách tay

Tải về MSI X370 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows 8 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6267)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
106.6 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.982.7)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-28
211.42 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 32bit
2012-02-09
204.33 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-09
204.33 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
48.65 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
48.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
28.19 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
28.19 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.32.1111.2010)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-06-15
5.47 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.0 (Version: 20.012.11099)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
4.99 MB
Supercharger (Version: 1.2.010)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-30
3.55 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Dễ dàng Viewer (w7 32,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (w7 64,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-29
20.42 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.25)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
59.97 MB
Cinema Pro II (W7 32 / 64,1.0.0.10) (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-22
2.69 MB
iCharger (W7 32 / 64,1.0.104) (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-22
0.52 MB

Một suy nghĩ về "MSI X370 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *