MSI X420 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI X420 Máy tính xách tay

Tải về MSI X420 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5978)
Windows XP 32bit
2010-06-17
69.37 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5978)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
69.37 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5978)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-22
69.37 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010-12-27
0.25 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Mobility Radeon HD 5430 (Version: 8.691.0.0000)
Windows XP 32bit
2010-06-22
170.08 MB
ATI Mobility Radeon HD 5430 (Version: 8.691.0.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-23
181.42 MB
ATI Mobility Radeon HD 5430 (Version: 8.691.0.0000)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-23
181.42 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
380.94 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-21
380.94 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Windows XP 32bit
2010-08-13
1.15 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Windows XP 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (Windows XP 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 32,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 64,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Viewer (w7 32,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (Windows XP 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows XP 32bit
2011-04-12
23.72 MB
Dễ dàng Viewer (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
20.43 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho X420 (Version: 2.210.0402.006.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-15
5.45 MB
MSI S-Bar (Phiên bản: 1.0.1003.1263)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-03-15
1.38 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho X420 (Version: 2.209.1218.006.03)
Windows XP 32bit
2010-01-26
0.02 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *