MSI X430 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI X430 Máy tính xách tay

Tải về MSI X430 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5874)
Windows XP 32bit
2010-04-16
66.97 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5874)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-25
66.97 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI RS780MN Chipset / driver VGA (Version: 8.634)
Windows XP 32bit
2010-04-28
143.31 MB
ATI RS780MN Chipset / driver VGA (Version: 8.634)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-22
96.9 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
17.43 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009-07-14
16.69 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI S-Bar (W7 32) (Version: 1.0.1003.1263)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
1.38 MB
Dễ dàng Face (Windows XP 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Viewer (Windows XP 32bit, 1309) (Version: 1.3.0.9)
Windows XP 32bit
2011-04-12
23.72 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho X430 (Version: 2.210.0617.007)
Windows XP 32bit, Windows 7 32bit
2010-10-11
5.47 MB
Dễ dàng Viewer (Windows 7 32bit) (Version: 1.2.0.96)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-30
141.62 MB
Dễ dàng Face (Version: 1.1.0.32)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
16.01 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB