MSI X460DX Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI X460DX Máy tính xách tay

Tải về MSI X460DX Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6657)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
125.45 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6358)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
109.58 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-10
2.52 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
136.92 MB
NVIDIA GeForce GT GT630M / 540M (Version: 9.18.13.0546)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
231.82 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 8.15.10.2462)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-09
67.65 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 8.15.10.2462)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-09
84.91 MB
NVIDIA GeForce GT 540M / GT630M (Version: 8.17.12.8580)
Cửa sổ 7 32bit
2011-12-28
160.94 MB
NVIDIA GeForce GT 540M / GT630M (Version: 8.17.12.8580)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-28
208.82 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth + tốc độ cao Adapter_N130 / N1030 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-05
149.07 MB
Intel Bluetooth + tốc độ cao Adapter_N130 / N1030 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-05
149.07 MB
Intel Bluetooth_High Speed ​​ảo Adapter_N130 / N1030 (Version: 14.1.1.3)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-05
14.34 MB
Intel Bluetooth_High Speed ​​ảo ladapter_N130 / N1030 (Version: 14.1.1.3)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-05
14.34 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN không dây Intel _crane cao điểm (Version: 14.3.0.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-09
286.8 MB
LAN không dây Intel _crane cao điểm (Version: 14.3.0.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-09
286.8 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.002.0612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-12
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.043.0321.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
5.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.0.2)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
130.25 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-03
60.64 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NEC USB3.0 Driver (Version: 2.1.16.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2014-02-25
15.65 MB
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
THX TruStudio Pro (Version: 1.04.03)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-27
12.85 MB
THX EQ (Version: 1.00.45)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-27
3.49 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Intel WiDi (Version: 2.1.41.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-26
130.97 MB
Turbo màn hình Intel (20820) (Version: 2.0.82.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-02
58.31 MB
CinemaPro 2 (10010) (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
2.69 MB
THX pro (10403) (Version: 1.04.03)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
12.65 MB
THX EQ (10025) (Version: 1.00.25)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
3.18 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 32bit
2011-06-16
2.55 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-16
2.55 MB
i-Charger (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
0.52 MB
Dễ dàng Viewer (w7 32,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (w7 64,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-29
20.42 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.25)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
59.97 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *