Packard Bell EasyNote LG81BA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Packard Bell EasyNote TG71BM Laptop

Tải Packard Bell EasyNote LG81BA Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7455348.1 MB2015 / 06 / 30
Tải vềAtherosBluetooth Driver (NFA335)8.0.1.336228.5 MB2015 / 06 / 30
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.1.210185.1 MB2015 / 06 / 30
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 06 / 30
Tải vềIntelchipset driver10.0.263.9 MB2015 / 06 / 30
Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.1920.60719453.1 KB2015 / 06 / 30
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.37.1119.20145.8 MB2015 / 06 / 30
Tải vềIntelIntel TXE điều khiển2.0.0.103635.8 MB2015 / 06 / 30
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad18.1.47.31605.4 KB2015 / 06 / 30
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.1.17.0 MB2015 / 06 / 30
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.0.262.8 MB2015 / 06 / 30
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4175110.5 MB2015 / 06 / 30
Tải vềNVIDIAdriver VGA9.18.13.4793385.5 MB2015 / 06 / 30
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA335)10.0.0.303228.5 MB2015 / 06 / 30
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.223.250185.1 MB2015 / 06 / 30