Packard Bell EasyNote TG83BA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Packard Bell EasyNote TG83BA Laptop

Tải về Packard Bell EasyNote TG83BA Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

 • Trình điều khiển
 • Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
  Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7455348.0 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềAtherosBluetooth Driver (WB335 HAI)8.0.1.340246.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềAtherosBluetooth Driver (WB335 liteon)8.0.1.340246.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềBroadcomBluetooth Driver (HAI)12.0.1.210185.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềBroadcomBluetooth Driver (liteon)12.0.1.210185.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềIntelchipset driver10.0.222.6 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.2425.541452.5 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.37.1119.20145.8 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềIntelIntel TXE điều khiển2.0.0.103636.2 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.0.142.7 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4164110.3 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềAtherosWireless LAN Driver (WB335 HAI)10.0.0.309246.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềAtherosWireless LAN Driver (WB335 liteon)10.0.0.309246.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềBroadcomWireless LAN Driver (liteon)6.30.223.259185.4 MB2015 / 09 / 14
  Tải vềBroadcomWireless LAN Driver (HAI)6.30.223.259185.4 MB2015 / 09 / 14