Panasonic CF-SX2J máy tính xách tay của Windows 8 điều khiển, Tiện ích, nâng cấp


Panasonic CF-SX2J Máy tính xách tay

tải về Panasonic CF-SX2J Máy tính xách tay của Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


 1. Cửa sổ 8 Nâng cấp Step-by-Step Guide (Đối Cài đặt Windows sạch 8), trên cập nhật tháng tư 24, 2013.

  File: (CF-SX2) Windows8_Clean_Install_Step-by-Step_Guide_en.pdf(148.4 kb)

 2. Intel (R) Video Driver, ver 9.17.10.2817

  File: Intel (R) Video Driver (video_917102817) _SX2J_ss11466.6.exe(260.2 mb)

 3. PC Thông tin Viewer, ver V7.08L10M00

  File: PC Thông tin Viewer App (pcinfo_7081000) _SX2J_ss11466.15.exe(2.6 mb)

 4. Touch Pad Driver, ver 16.2.10.12, trên cập nhật tháng mười 11, 2012.

  File: Touch Pad Driver (mouse_1621012) _SX2J_ss11466.1.exe(42.5 mb)

 5. Quick Boot Application Manager, ver 3.02L11M00, trên cập nhật tháng mười 25, 2012.

  File: Nhanh Boot Manager Application (qbmgr_3021100) _SX2J_ss11466.21.exe(2.1 mb)

 6. F5521gw (Ericsson) Wireless WAN Driver, ver 9.0.0.5, trên cập nhật tháng mười 25, 2012.

  File: F5521gw (Ericsson) Wireless WAN Driver (wwan_9005) _SX2J_ss11466.22.exe(6.0 mb)

 7. Giao diện hệ thống quản lý ứng dụng, ver 12.00L12M10, trên cập nhật tháng mười 25, 2012.

  File: Giao diện hệ thống quản lý ứng dụng (sysifman_12001210) _SX2J_ss11466.23.exe(5.6 mb)

 8. Felica Cảng Phần mềm, ver 5.2.0.21, trên cập nhật tháng mười 25, 2012.

  File: Felica Cảng phần mềm (felica_52021.exe) _SX2J_ss11466.24.exe(19.6 mb)

 9. Trình điều khiển vân tay, ver 1.6.0.331, trên cập nhật tháng tư 24, 2013.

  File: Fingerprint Driver (fngprint_160331.exe) _SX2J_ss11466.25.exe(13.1 mb)

 10. TPM Driver, ver 4.3.000.3137, trên cập nhật tháng tư 24, 2013.

  File: TPM Driver (tpm_4303137) _SX2J_ss11466.26.exe(74.9 mb)

 11. Hotkey Cài đặt tiện ích, ver 3.00L13 M01, trên cập nhật tháng mười 25, 2012.

  File: Hotkey Cài đặt Utility (hkeyset_3001301) _SX2J_ss11466.28.exe(1.8 mb)

 12. Wireless LAN Driver, ver 15.5.6.0 cho khó khăn, trên cập nhật tháng mười hai 27, 2012.

  File: Wireless LAN Driver (wlan_d125267.exe) _SX2J_ss11466.12.exe(165.2 mb)

 13. Wheel Pad Utility, ver V5.01L11M00, trên cập nhật tháng mười hai 27, 2012.

  File: Wheel Pad util (wheelpad_5011100.exe) _SX2J_ss11466.19.exe(2.1 mb)

 14. Ngăn xếp Bluetooth Driver, ver 9.10.00, trên cập nhật tháng tư 24, 2013.

  File: Ngăn xếp Bluetooth Driver (bluet_91000_2.exe) _SX2J_ss12977.5.exe(79.5 mb)

 15. Intel (R) Dynamic Platform và Khung điều khiển nhiệt, ver 6.0.7.1084, trên cập nhật tháng tư 24, 2013.

  File: Dynamic Power Perf Mgmt Driver (etm_6071084.exe) _SX2J_ss12977.1.exe(5.4 mb)