Razer Blade 14 (2013) Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Razer Blade 14 (2013) Máy tính xách tay

Tải về Razer Blade 14 (2013) Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Trang chủ Nhà hát Dolby (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Realtek High Definition Audio (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Chipset
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Intel chipset dòng SATA AHCI khiển 8 (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Intel Chipset Driver (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel HD Graphics 4600 (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
NVIDIA GeForce GTX 765M (Win 8)
05 Tháng Sáu 2013
Wi-Fi / Bluetooth
Mô tảPhát hành ngày Tải về
WIFI / BLUETOOTH killer Wireless-N 1202, Atheros Bluetooth Driver Package
Tháng Mười Một 13 2013

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *