Razer Blade 14 Touch (2014) Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Razer Blade 14 (2014) Máy tính xách tay

Tải về Razer Blade 14 Touch (2014) Laptop dùng Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Realtek High Definition Audio
30 2014 tháng tư
Dolby Home Theatre
24 2014 tháng tư
Chipset
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Chipset Driver
24 2014 tháng tư
Bộ điều khiển Intel AHCI Bộ xử lý Intel® 8
24 2014 tháng tư
Giao diện của Engine Quản lý Intel
24 2014 tháng tư
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Đồ họa HD Intel 4600
24 2014 tháng tư
Nvidia GeForce GTX 870M
Tháng Mười 07 2014
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel PROSet BT
24 2014 tháng tư
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Wireless AC 7260
24 2014 tháng tư
Loại khác
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Razer Synapse Tất cả-trong-một Installer
24 2014 tháng tư