Razer Blade 14 Touch (2015) Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Razer Blade 14 Touch (2015) Máy tính xách tay

Tải về Razer Blade 14 Touch (2015) Laptop của Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Realtek High Definition Audio
Tháng Hai 06 2015
Chipset
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Chipset Driver
Tháng Hai 06 2015
Bộ điều khiển Intel AHCI Bộ xử lý Intel® 8
Tháng Hai 06 2015
Giao diện của Engine Quản lý Intel
Tháng Hai 06 2015
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Đồ hoạ Intel HD
Tháng Hai 06 2015
Nvidia GeForce GTX 970M
Tháng Hai 26 2015
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel PROSet BT
Tháng Hai 06 2015
Intel PROSet BT APTX
Tháng Hai 06 2015
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngày Tải về
AC Wireless Intel
Tháng Hai 06 2015

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *