Razer Blade 17 (2011) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Razer Blade 17 (2011) Máy tính xách tay

Tải về Razer Blade 17 "(2011) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Realtek High Definition Audio
Tháng Hai 02 2012
Chipset
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Chipset Driver
Tháng Hai 02 2012
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Nvidia GeForce GT 555M (BETA)
29 Tháng Sáu 2012
Intel HD Graphics
Tháng Hai 02 2012
Nvidia GeForce GT 555M
10 2012 tháng tư
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 + Adaptor tốc độ cao
10 2012 tháng tư
LAN / Mạng
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Realtek PCIe GBE điều khiển gia đình
Tháng Hai 02 2012
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Centrino Advanced-N6230
10 2012 tháng tư
USB / Thunderbolt
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Renesas Electronics USB điều khiển 3.0 chủ
10 2012 tháng tư

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *