Sager NP3652 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP3652 Máy tính xách tay

Tải Sager NP3652 (Model: W650RZ) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.7661
08-Feb-16
194857 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 64bit
Version: 1.00.11
08-Feb-16
41602 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7624
08-Feb-16
191513 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.11
08-Feb-16
41602 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 10.1.1.11
08-Feb-16
2745 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 11.0.0.1172
08-Feb-16
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 14.8.0.1042
08-Feb-16
13261 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.11
08-Feb-16
2745 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1166
08-Feb-16
53005 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
08-Feb-16
12122 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 20.19.15.4312
08-Feb-16
205671 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4300
08-Feb-16
131236 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 18.30.0.9 / BT: 17.1.1507.528
08-Feb-16
682916 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.20.1.1 / BT: 18.1.1539.2349
08-Feb-16
424510 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 7.92.115.2015
08-Feb-16
4242 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.3.723.2015
08-Feb-16
5203 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.3.9600.21257
08-Feb-16
14703 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275 / 10.0.10143.21278
08-Feb-16
16210 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.2.1.79 / Installer 4.041
08-Feb-16
46833 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 19.0.24.1
08-Feb-16
51790 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
08-Feb-16
51790 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 4.0.1.40
08-Feb-16
5221 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
08-Feb-16
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tiện ích Hot Key cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 5.0000.0.35
08-Feb-16
216870 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.30
08-Feb-16
216876 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng của người sử dụng
Version: 15.2.00
08-Feb-16
5098 KB