Sager NP3670 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP3652 Máy tính xách tay

Tải Sager NP3670 (Model: W670RZ) Laptop của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.7661
08-Feb-16
194857 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 64bit
Version: 1.00.11
08-Feb-16
41602 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7624
08-Feb-16
191513 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.11
08-Feb-16
41602 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 10.1.1.11
08-Feb-16
2745 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 11.0.0.1172
08-Feb-16
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 14.8.0.1042
08-Feb-16
13261 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.11
08-Feb-16
2745 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1166
08-Feb-16
53005 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
08-Feb-16
12122 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 20.19.15.4312
08-Feb-16
205671 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4300
08-Feb-16
131236 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 18.30.0.9 / BT: 17.1.1507.528
08-Feb-16
682916 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.20.1.1 / BT: 18.1.1539.2349
08-Feb-16
424510 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 7.92.115.2015
08-Feb-16
4242 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.3.723.2015
08-Feb-16
5203 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.3.9600.21257
08-Feb-16
14703 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275 / 10.0.10143.21278
08-Feb-16
16210 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.2.1.79 / Installer 4.041
08-Feb-16
46833 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 19.0.24.1
08-Feb-16
51790 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
08-Feb-16
51790 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 4.0.1.40
08-Feb-16
5221 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
08-Feb-16
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tiện ích Hot Key cho Windows 7 32 / 64bit
Version: 5.0000.0.35
08-Feb-16
216870 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.30
08-Feb-16
216876 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng của người sử dụng
Version: 15.2.00
08-Feb-16
5098 KB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *