Sager NP7258 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP7258 Máy tính xách tay

Tải Sager NP7258 (Model: N155RF) Laptop của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7680
15-Mar-16
195222 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.13
15-Mar-16
82672 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7599
15-Mar-16
188914 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.13
23-Mar-16
41431 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Mar-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Mar-16
10133 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Mar-16
12646 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Mar-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Mar-16
10133 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Mar-16
12646 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 20.19.15.4360
15-Mar-16
131763 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5914
15-Mar-16
645000 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4360
23-Mar-16
131764 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5914
23-Mar-16
603991 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 7 64bit
Version: 18.32.0.5 / BT: 18.1.1508.534
15-Mar-16
402347 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.628 / BT: 4.0.0.558
15-Mar-16
396043 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Phiên bản: 18.32.0.5 / BT: 18.1.1546.2762
23-Mar-16
288613 KB
Trình điều khiển mạng LAN không dây killer N1535 + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.191 / BT: 10.0.0.191
23-Mar-16
264673 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 7.97.1001.2015
15-Mar-16
9784 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.3.723.2015
15-Mar-16
5203 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.10240.21283
15-Mar-16
8684 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.0.10240.21283
15-Mar-16
8684 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
15-Mar-16
46833 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Mar-16
51788 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Mar-16
51788 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.1.40
15-Mar-16
5221 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiDi driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.44.0
15-Mar-16
94957 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
15-Mar-16
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 7 64bit
Version: 5.0001.0.40
15-Mar-16
217168 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0001.0.40
23-Mar-16
217168 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
Version: V15.4.00
15-Mar-16
5420 KB