Sager NP7278 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP7278 Máy tính xách tay

Tải Sager NP7278 (Model: N170RF) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7680
15-Mar-16
195222 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.13
15-Mar-16
82672 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7599
15-Mar-16
188914 KB
Sound Blaster Cinema 2 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.13
23-Mar-16
41432 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Mar-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Mar-16
10133 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Mar-16
12646 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Mar-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Mar-16
10133 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Mar-16
12646 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 20.19.15.4360
15-Mar-16
131763 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5914
15-Mar-16
645000 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4360
23-Mar-16
131764 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5914
23-Mar-16
603991 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 7 64bit
Version: 18.32.0.5 / BT: 18.1.1508.534
15-Mar-16
402347 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.628 / BT: 4.0.0.558
15-Mar-16
396043 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.32.0.5 / BT: 18.1.1546.2762
23-Mar-16
288613 KB
Trình điều khiển mạng LAN không dây killer N1535 + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.191 / BT: 10.0.0.191
23-Mar-16
264673 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 7.97.1001.2015
15-Mar-16
9784 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.3.723.2015
15-Mar-16
5203 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.10240.21283
15-Mar-16
8684 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.0.10240.21283
15-Mar-16
8684 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
15-Mar-16
46833 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Mar-16
51788 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Mar-16
51788 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.1.40
15-Mar-16
5221 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiDi driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.44.0
15-Mar-16
94957 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
15-Mar-16
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 7 64bit
Version: 5.0001.0.40
15-Mar-16
217168 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0001.0.40
23-Mar-16
217168 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
Version: V15.4.00
15-Mar-16
5420 KB