Sager NP8640 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP8640 Máy tính xách tay

Tải Sager NP8640 (Model: P640RE) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7680
15-Feb-16
195226 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.14
15-Feb-16
65103 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7628
15-Feb-16
193569 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.14
15-Feb-16
65103 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Feb-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Feb-16
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.8.0.1042
15-Feb-16
13261 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.13
15-Feb-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1172
15-Feb-16
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.8.0.1042
15-Feb-16
13261 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 20.19.15.4312
15-Feb-16
131310 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5900
15-Feb-16
629990 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4312
15-Feb-16
131313 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5900
15-Feb-16
629984 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 7 64bit
Version: 18.30.1.3 / BT: 18.1.1508.534
15-Feb-16
338233 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.601 / BT: 4.0.0.558
15-Feb-16
402500 KB
Intel Wireless Display AP cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.44.0
15-Feb-16
94957 KB
Intel Wireless-AC 8260 LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.20.0.9 / BT: 18.1.1546.2762
15-Feb-16
305591 KB
Trình điều khiển killer N1535 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.137 / BT: 10.0.0.137
15-Feb-16
271570 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 7.92.115.2015
15-Feb-16
6238 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.3.723.2015
15-Feb-16
9634 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.3.9600.21272
15-Feb-16
14703 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
15-Feb-16
7488 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: AP: 9.2.1.79
15-Feb-16
46833 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Feb-16
51790 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Feb-16
51790 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.1.40
15-Feb-16
5221 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
RAID driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
15-Feb-16
1163 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
15-Feb-16
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 7 64bit
Version: 5.0000.0.36
15-Feb-16
216896 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.2.4-HF
15-Feb-16
90420 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.36
15-Feb-16
216896 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.8
15-Feb-16
90420 KB