Sager NP8651 Máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP8652 Máy tính xách tay

Tải Sager NP8651 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.04
08-Jan-15
284707 KB
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7363
08-Jan-15
142208 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.00.04
08-Jan-15
142449 KB
Audio Driver cho Windows 8.1 32 64bit
Version: 6.0.1.7339
08-Jan-15
194003 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7553
13-Aug-15
209337 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.06
13-Aug-15
284913 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 9.4.0.1027
08-Jan-15
4630 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.0.1204
08-Jan-15
72845 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 13.2.0.1016
08-Jan-15
11060 KB
Công nghệ Intel Rapid Bắt đầu điều khiển cho Windows 7 64bit
Version: 3.0.0.1051
08-Jan-15
1837 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 8.1 64bit
Version: 9.4.0.1027
08-Jan-15
4630 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.0.0.1204
08-Jan-15
72845 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 13.2.0.1016
08-Jan-15
11060 KB
Công nghệ Intel Rapid Bắt đầu điều khiển cho Windows 8.1 64bit
Version: 3.0.0.1051
08-Jan-15
1834 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.7
13-Aug-15
2930 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1157
13-Aug-15
10220 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
13-Aug-15
11749 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.10.3995
08-Jan-15
88739 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.18.13.4456
08-Jan-15
387611 KB
Intel Video Driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.18.10.3621
08-Jan-15
103189 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.4400
08-Jan-15
387789 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.15.4248
13-Aug-15
126193 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5350
13-Aug-15
629117 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 7 64bit
Version: 17.13.1.13
08-Jan-15
225420 KB
Realtek Wireless driver cho Windows 7 64bit
Version: 2013.4.715.2014
08-Jan-15
39028 KB
Atheros killer Wireless-AC N1525 Wireless LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.373
08-Jan-15
142355 KB
Driver Intel Bluetooth cho Windows 7 64bit
Version: 17.1.1407.474 / 17.1.1409.486
08-Jan-15
129362 KB
Driver Realtek Bluetooth cho Windows 7 64bit
Version: 1.3.818.1
08-Jan-15
56807 KB
Driver Atheros killer N1525 Bluetooth cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.0.373
08-Jan-15
186632 KB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 8.1 64bit
Version: 17.12.0.4
08-Jan-15
224917 KB
Realtek Wireless driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 2013.4.715.2014
08-Jan-15
39028 KB
Trình điều khiển Atheros killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 11.0.0.302
08-Jan-15
197144 KB
Driver Intel Wireless 7260 Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 17.1.1407.474
08-Jan-15
125381 KB
Driver Intel Wireless 7265 Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 17.1.1433.2
08-Jan-15
6004 KB
Driver Realtek Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.816.3
08-Jan-15
56807 KB
Intel Wireless 7260-AC LAN & Bluetooth Drivers dành cho Windows 10 64bit
Version: 18.11.0.8 / 17.1.1524.1353 BT
13-Aug-15
364833 KB
Intel Wireless 7265-AC LAN & Bluetooth Drivers dành cho Windows 10 64bit
Version: 18.11.1.2 / 17.1.1525.1443 BT
13-Aug-15
284577 KB
Integrated Realtek Wireless 802.11 B / Drivers G / N + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 2023.14.615.2015 / 1.3.868.3 BT
13-Aug-15
91646 KB
Trình điều khiển Atheros killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.102 / 10.0.0.102 BT
13-Aug-15
338299 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 7.86.508.2014
08-Jan-15
4174 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 8.32.508.2014
08-Jan-15
4116 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.3.9600.21255
08-Jan-15
6913 KB
Cardreader driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 6.3.9600.21255
08-Jan-15
7154 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
13-Aug-15
7489 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 1.0.54.0521
08-Jan-15
46832 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 18.0.7.0
08-Jan-15
47536 KB
Driver Touchpad cho Windows 8.1 64bit
Version: 18.0.7.0
08-Jan-15
47536 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.13.0
13-Aug-15
46912 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 2.5.0.19
08-Jan-15
5179 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển RAID cho Windows 7 64bit OS Lắp đặt
Version: 13.2.0.1016
08-Jan-15
829 KB
RAID driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 13.2.0.1016
08-Jan-15
528 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiDi driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.2.29.0
08-Jan-15
192910 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.0.0
08-Jan-15
8674 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
13-Aug-15
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tiện ích Hot Key cho Windows 7 64bit
Version: 3.05.16
08-Jan-15
149595 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 4.4.0.4
08-Jan-15
44648 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 8.1 64bit
Version: 3.02.05
08-Jan-15
130882 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 8.1 64bit
Version: 4.4.0.4
08-Jan-15
44648 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.7
13-Aug-15
202681 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.1
13-Aug-15
34386 KB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *