Sager NP8658 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP8658 Máy tính xách tay

Tải về SAGER NP8658 (Model: P650RG) Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7592
15-Oct-15
188571 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.14
15-Oct-15
65064 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7592
02-Oct-15
188571 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.13
08-Oct-15
19328 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.11
15-Oct-15
2902 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1157
15-Oct-15
50731 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Oct-15
12122 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.13
08-Feb-16
2758 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1157
02-Oct-15
50731 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
02-Oct-15
12122 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 20.19.15.4300
25-Jan-16
205481 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5914
17-Mar-16
645000 KB
Intel Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 20.19.15.4352
08-Feb-16
131114 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5914
08-Feb-16
629992 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Windows 7 64bit
Version: 18.20.0.9 / BT 18.1.1533.1836
15-Oct-15
379792 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.582 / BT 3.0.0.558
15-Oct-15
262106 KB
Intel Wireless-AC 8260 LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.12.4.2 / 18.1.1533.1853
02-Oct-15
371959 KB
Trình điều khiển killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.102 / 10.0.0.102
02-Oct-15
338299 KB
Trình điều khiển killer N1535 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.127 / 10.0.0.127
02-Oct-15
263593 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 8.39.703.2015
15-Oct-15
4242 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.505.2015
02-Oct-15
5297 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.10143.21278
15-Oct-15
8680 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
02-Oct-15
7489 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
15-Oct-15
44232 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Oct-15
51790 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.15.2
02-Oct-15
102796 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.1.40
15-Oct-15
5222 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển RAID cho Windows 7 64bit OS Lắp đặt
Version: 13.2.0.1016
15-Oct-15
528 KB
RAID driver cho Windows 10 64bit
Version: 13.2.0.1016
02-Oct-15
528 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
02-Oct-15
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 7 64bit
Version: 5.0000.0.24
15-Oct-15
206221 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.2.4
15-Oct-15
89422 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0001.0.39
08-Feb-16
217168 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.4
02-Oct-15
89422 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
Version: 15.1.00
02-Oct-15
6136 KB