Sager NP9758 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP9758 Máy tính xách tay

Tải Sager NP9758 (Model: P750DM-G) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7599
15-Oct-15
188914 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.13
15-Oct-15
65053 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7560
02-Oct-15
178666 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.11
02-Oct-15
129426 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.9
15-Oct-15
2902 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1178
15-Oct-15
53005 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.6.0.1029
15-Oct-15
12122 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.9
02-Oct-15
2902 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1168
02-Oct-15
53058 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
02-Oct-15
12122 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5435
29-Oct-15
546515 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5435
29-Oct-15
546515 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 7 64bit
Version: 18.20.0.9 / BT 18.1.1507.528
15-Oct-15
419514 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.591 / BT 4.0.0.558
15-Oct-15
402150 KB
Intel Wireless-AC 8260 LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.12.0.3 / 18.1.1527.1551
02-Oct-15
584046 KB
Trình điều khiển killer N1535 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.102 / 10.0.0.102
02-Oct-15
300998 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.00.5
15-Oct-15
214488 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 9.0.0.5
02-Oct-15
244789 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.10240.21281
15-Oct-15
8684 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
02-Oct-15
7488 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
15-Oct-15
44232 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
15-Oct-15
51788 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.15.2
02-Oct-15
51479 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.1.40
15-Oct-15
5221 KB
USB 3.1 driver cho Windows 7 64bit
Version: 15.2.30.11
15-Oct-15
1608 KB
Trình điều khiển Thunderbolt cho Windows 7 64bit
Version: 15.2.34.12
15-Oct-15
2392 KB
Trình điều khiển Thunderbolt cho Windows 10 64bit
Version: 15.2.34.12
02-Oct-15
2392 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển RAID cho Windows 7 64bit OS Lắp đặt
Version: 14.6.0.1029
15-Oct-15
1171 KB
RAID driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
02-Oct-15
1166 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
02-Oct-15
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tiện ích Hot Key cho Windows 7 64bit
Version: 5.0.000024
15-Oct-15
204753 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.2.4
15-Oct-15
33475 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.16
02-Oct-15
202920 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.1
02-Oct-15
34386 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
Version: 15.1.00
02-Oct-15
5649 KB