Sager NP9772 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP9772 Máy tính xách tay

Tải xuống SAGER NP9772 (Mô hình: P770ZM) Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8.1, Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7422
20-Apr-15
148291 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.04
11-Feb-15
142450 KB
Audio Driver cho Windows 8.1 32 64bit
Version: 6.0.1.7422
20-Apr-15
148291 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.00.04
11-Feb-15
142450 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7530
13-Aug-15
160698 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.06
13-Aug-15
142482 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.22.0
11-Feb-15
2811 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.20.1258
11-Feb-15
73533 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 13.2.4.1000
12-Feb-15
11053 KB
Công nghệ Intel Rapid Bắt đầu điều khiển cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.0.1068
12-Feb-15
1837 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.0.22.0
12-Feb-15
2797 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.0.28.1000
12-Feb-15
60768 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 13.5.0.1056
12-Feb-15
11615 KB
Công nghệ Intel Rapid Bắt đầu điều khiển cho Windows 8.1 64bit
Version: 3.0.0.1051
12-Feb-15
1837 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.0.27.0
13-Aug-15
2809 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1157
13-Aug-15
10220 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
13-Aug-15
11749 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.18.13.4491
11-Feb-15
711289 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.4456
11-Feb-15
387611 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5350
13-Aug-15
629117 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 7 64bit
Version: 17.13.2.2 / BT 17.1.1409.486
11-Feb-15
354699 KB
Realtek Wireless & Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 2013.4.715.2014 / BT 1.3.818.1
11-Feb-15
95645 KB
Atheros killer Wireless-AC N1525 Wireless LAN & Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.419 / BT 1.3.818.1
11-Feb-15
329041 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 17.13.0.9 / BT 17.1.1434.2
12-Feb-15
295914 KB
Realtek Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 2013.4.715.2014 / BT 1.3.816.3
12-Feb-15
95645 KB
Driver Atheros killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 11.0.0.419 / BT 3.0.0.373
12-Feb-15
197239 KB
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.11.1.2 / 17.1.1527.1534 BT
13-Aug-15
615254 KB
Integrated Realtek Wireless 802.11 B / Drivers G / N + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 2023.14.615.2015 / 1.3.868.3 BT
13-Aug-15
91646 KB
Trình điều khiển Atheros killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.102 / 10.0.0.102 BT
13-Aug-15
300913 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 7.89.716.2014
11-Feb-15
4164 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 8.35.716.2014
12-Feb-15
4078 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.3.9600.21262
11-Feb-15
7231 KB
Cardreader driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 6.3.9600.21262
11-Feb-15
7231 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
13-Aug-15
7488 KB
Máy Chụp Hình
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
12-Feb-15
44232 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 18.0.7.0
11-Feb-15
47535 KB
Driver Touchpad cho Windows 8.1 64bit
Version: 18.0.7.0
11-Feb-15
47535 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.13.0
13-Aug-15
46911 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 3.0.0.34
11-Feb-15
5196 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển RAID cho Windows 7 64bit OS Lắp đặt
Version: 13.2.4.1000
12-Feb-15
829 KB
RAID driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 13.2.4.1000
12-Feb-15
829 KB
RAID driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
13-Aug-15
1165 KB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.0.0
12-Feb-15
8674 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
13-Aug-15
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tiện ích Hot Key cho Windows 7 64bit
Version: 3.11.24
20-Apr-15
195025 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 5.1.0.23
12-Feb-15
49609 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 8.1 64bit
Version: 3.11.24
20-Apr-15
195025 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 8.1 64bit
Version: 5.1.0.23
12-Feb-15
49609 KB
Tiện ích Hot Key cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.6
13-Aug-15
201335 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.1
13-Aug-15
34386 KB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *